Läkarna idag har ingen utbildning eller vidgående kunskap om strålskydd och riskbedömning.

Ett läkarbesök för en strålkänslig patient kan därför bli kännbart då det inte är ovanligt att man inte tar hänsyn under besöket, samt att vårdpersonal står oförstående.